Βόηθε

Βόηθε
Βόηθος
masc voc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • Βοηθέ — Βοηθός hasting to the cry for help masc voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βοηθέ — βοηθός hasting to the cry for help masc/fem voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”